Chibi Maruko-Chan – Japanese Bath Salt – Sakura Flavour – 600 g – Made in Japan

$18.00

Chibi Maruko-Chan ? Japanese Bath Salt ? Sakura Flavour ? 600 g ? Made in Japan

Out of stock

SKU: 143203454142 Category: